Home | english  | Impressum | Sitemap | KIT
KIT-Dekan
Name Titel Tel. E-Mail
Prof. Dr. +49 / 721 / 608 - 47263 klopperKyl5∂kit edu

Prodekan
Name Titel Tel. E-Mail
Prof. Dr. +49 / 721 / 608 - 43150 manfred wilhelmNmk6∂kit edu

Prodekan
Name Titel Tel. E-Mail
Prof. Dr. +49 / 721 / 608 - 44630 reinhard fischerQxd1∂kit edu

Studiendekane (Biologie und Chemie)
Name Titel Tel. E-Mail
Prof. Dr. +49 / 721/ 608 - 41940 johannes gescherQrr0∂kit edu
Prof. Dr. +49 / 721 / 608 - 44855 studiendekan chemiePdz3∂chem-bio kit edu

Geschäftsführer
Name Titel Tel. E-Mail
Dr. +49 / 721 / 608 - 48368 axel gbureckOop6∂kit edu

Sekretariat
Name Titel Tel. E-Mail
+49 / 721 / 608 - 43804 marion pollichXum7∂kit edu