Home | english  | Impressum | Sitemap | KIT
KIT-Dekan
Name Titel Tel. E-Mail
Prof. Dr. +49 / 721 / 608 - 47263 klopperMxa3∂kit edu

Prodekan
Name Titel Tel. E-Mail
Prof. Dr. +49 / 721 / 608 - 43150 manfred wilhelmKnk6∂kit edu

Prodekan
Name Titel Tel. E-Mail
Prof. Dr. +49 / 721 / 608 - 44630 reinhard fischerKhn0∂kit edu

Studiendekane (Biologie und Chemie)
Name Titel Tel. E-Mail
Prof. Dr. +49 / 721/ 608 - 41940 johannes gescherAya2∂kit edu
Prof. Dr. +49 / 721 / 608 - 44855 studiendekan chemieRhl5∂chem-bio kit edu

Geschäftsführer
Name Titel Tel. E-Mail
Dr. +49 / 721 / 608 - 48368 axel gbureckXdn6∂kit edu

Sekretariat
Name Titel Tel. E-Mail
+49 / 721 / 608 - 43804 marion pollichLyz1∂kit edu